Servislerimiz

İTHALAT:

 • İthalat edilecek ürün ile ilgili ön çalışma yapmak suretiyle fizibilite yapılması
 • Kapıdan kapıya siparişlerde ithalatın tüm aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması
 • Taşıma yapan nakliye acentalarından evrak bilgilerinin takibi
 • Ordinoların alınması
 • Dahilde işleme rejim uygulamaları
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P tespiti yapılması
 • İthalatın tüm aşamalarını takibi ve sonuçlandırılması


İHRACAT:

 • İhracat edilecek eşya ile ilgili fizibilite çalışması yapmak
 • İhracat ile ilgili evrakların düzenlenmesi fatura ATR.Menşe belgelerinin hazırlanması
 • Gerekli durumlarda ticaret odası valilik ve konsolosluk tasdiklerinin yapılması
 • İhracat beyannamelerinin hazırlanması sonuçlandırılması
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshalarının teslimi
 • İhracat işlemelerinin sonuçlandırılası


DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ:

 • Aktarma transit işlemleri
 • Tasfiye işlemleri
 • Posta yoluyla yapılan gümrük işlemleri


MEVZUAT VE DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ:

 • Gümrük kanunu, mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgi danışmanlık hizmetleri.